Viljavuustutkimukset

Maan todellinen ravinnetila selviää viljavuustutkimuksella

Tilakohtainen ympäristökorvausjärjestelmä ohjaa maanäytteiden ottamista ja viljavuustutkimusten tekoa. Ohjeiden mukaan maanäytteet ovat voimassa viisi vuotta ja jokaiselta yli puolen hehtaarin peruslohkolta on oltava oma näyte. Viljavuustutkimuksella voi siis tehdä korkeintaan viiden peräkkäisen vuoden viljelysuunnitelman. Alle 0,5 ha lohkoja voidaan yhdistää tietyin ehdoin viereiseen lohkoon. Yksi näyte voi edustaa korkeintaan 5 hehtaarin peltopinta-alaa. Täsmäviljelynäytteet otetaan max 2 ha yhtä näytettä kohden. Muistathan tarkistaa mahdolliset ehtojen muutokset viranomaistaholta! Tilauskaavakkeen täyttö TÄÄLTÄ.

Lähetä näytteesi osoitteeseen: Eurofins Viljavuuspalvelu, Asiakaspalautussopimus 601255, Graanintie 7, 50190 MIKKELI (tai vie lähimpään noutopaikkaan!)

 

  Hinnastoon TÄÄLTÄ


   Katso Pohjois-Suomen alueella maanäytteenottoa tarjoavat tahot TÄSTÄ!


 Viljavuusnäytteiden otto:

Suositeltava näytteenottotiheys on 1 näyte / 1 - 5 ha, erikoiskasvien viljelyssä (avomaan vihannesviljely) vielä tätä tiheämpi 

(1 - 3 näytettä / ha). Mikäli maalaji vaihtuu lohkon sisällä, otetaan eri maalajialueilta omat erilliset näytteensä. Viljavuustutkimukset viljelyssä olevista pelloista otetaan vähintään viiden vuoden välein. Viljelemättömistä pelloista ja kesantopelloista sekä muista viljelyyn otettavista ja viljelijän hallintaan tulevista pelloista on otettava näytteet sen kasvukauden aikana, jona viljely aloitetaan. Jos peruslohkolta on otettu useampia maanäytteitä kuin vähimmäisnäytteenottotiheys edellyttäisi, lannoituksen perusteena on käytettävä uusimpia maanäytteitä. 

Näytteenotossa uutta:

Peruslohkoilla, jotka ovat 0,5 hehtaarin suuruisia tai tätä pienempiä, voi käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin viereisellä lohkolla. Viereisellä peruslohkolla tarkoitetaan peruslohkoa, jolla on yhteistä rajaviivaa peruslohkon kanssa tai peruslohkoja erottaa tie tai oja.
Yksittäisiltä peruslohkoilta, joiden pinta-ala on 0,5 ha tai tätä pienempi, on otettava oma näyte tai käytettävä typpilannoituksessa runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan mukaisia arvoja.

Miten näytteet otetaan?

Näytteet otetaan joko kairalla tai lapiolla koko muokkauskerroksen syvyydeltä. Näytteestä poistetaan kivet ja roskat sekä mahdollisesti mukaan tullut pohjamaa. Nurminäytteistä kannattaa poistaa lisäksi noin 2 cm pintamaata. Näyte kootaan vähintään 7 - 8 osanäytteestä niin, että näyte edustaa tasaisesti koko lohkoa.

Lapiolla osanäyte leikataan pystysuorasti 20 cm (muokkauskerros) syvän kuopan reunasta 2 cm paksuna kaistaleena. Maakaistaleet sekoitetaan puhtaassa ämpärissä ja pakataan näyterasioihin. Käyttäessä näytteenottokairaa osanäytteet voi laittaa suoraan rasioihin. Tutkimusta varten näyterasian tulisi olla aina täynnä maata, jotta näyte varmasti riittää kaikkiin analyysivaiheisiin. Turvemailta on usein syytä ottaa kaksi rasiallista näytettä (turve kutistuu voimakkaasti kuivuessaan).

Rasiat suljetaan huolellisesti ja merkitään selkeästi juoksevalla numerolla käyttäen vedenkestävää tussia (merkintä sekä rasian päätyyn että kanteen).

Tilauskaavakkeen täyttö

Analyysitilauksen voi tehdä rasioiden mukana toimitetulla lomakkeella, mutta helpoimmalla pääsee, kun tekee sähköisen tilauksen Tilauslaarissa. Tilauslaarin kautta tehtäviin tilauksiin lohkotunnukset saadaan kätevästi Vipu-karttapohjien kautta, jolloin niitä ei tarvitse kirjata käsin. Näytteisiin on liitettävä lohkotiedot (tulevat Tilauslaarin karttapohjalta automaattisesti). Mikäli halutaan myös lannoitus- ja kalkitussuositus, ilmoitetaan viljeltävät kasvit ja lajikkeet myös tilauksessa. Tilauskaavakkeen täyttö TÄÄLTÄ.

Näytteiden lähettäminen

Rasiat pakataan numerojärjestyksessä pahvilaatikkoon ja varmistetaan, etteivät rasioiden kannet pääse irtoamaan kuljetuksen aikana. Laatikkoon jäävä tyhjä tila täytetään esim. sanomalehtipaperilla. Mikäli tulokset halutaan viljavuuskartalle, laitetaan näytenumeroilla varustettu kartta lähetyksen mukaan (muutoin karttaa ei tarvita!). Tilauskaavake ja mahdolliset kartat on hyvä suojata muovipussilla matkan ajaksi.

 

Lähetä näytteesi osoitteeseen: 

Eurofins Viljavuuspalvelu, Asiakaspalautussopimus 601255, Graanintie 7, 50190 MIKKELI 

Viljavuustutkimusten tulokset toimitetaan sähköpostiin sekä sähköisesti www.tuloslaari.fi. Tuloslaarissa tulokset löytyvät sekä pöytäkirjoilla että siirtotiedostoina viljelynsuunnitteluohjelmiin vientiä varten.

 

Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus
allkiss.net
Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja