Viljavuustutkimus - tuottavan maan puolesta - tulevaisuuden parhaaksi

Noutopalvelu

Tilakohtainen ympäristökorvausjärjestelmä ohjaa maanäytteiden ottamista ja viljavuus-tutkimusten tekoa. Ohjeiden mukaan maanäytteet ovat voimassa viisi vuotta ja jokaiselta yli puolen hehtaarin peruslohkolta on oltava oma näyte. Alle 0,5 ha lohkoja voidaan yhdistää tietyin ehdoin viereiseen lohkoon. Yksi näyte voi edustaa korkeintaan 5 hehtaarin peltopinta-alaa, mutta suositeltavaa on ottaa maanäytteet maalajikohtaisesti. Täsmäviljelynäytteet otetaan max 2 ha yhtä näytettä kohden. Muistathan tarkistaa mahdolliset ehtojen muutokset viranomaistaholta!

Peltojen lannoitus ja kalkitus perustuu säännöllisiin viljavuustutkimuksiin. Valikoimastamme löytyy erilaisia paketteja suppeimmasta perustutkimuksesta laajoihin ravinnetilatutkimuksiin.

Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus