Henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilötietojen käsittelyn/rekisteritoimintojen kuvaus

 

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Ympäristöpalvelu Oy

Sammonkatu 8
90570 Oulu

Puhelin 08-514 5600
Faksi 08-311 3029

 

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Juha Arola
Suomen Ympäristöpalvelu Oy

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS/REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Tulospalvelutietojen säilyttäminen ja toimittaminen Suomen Ympäristöpalvelu Oy:n asiakkaille.

 

REKISTERIN NIMI

Suomen Ympäristöpalvelu Oy:n Tulospalvelu

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tutkimustulokset: tutkimuksen tilaajan kaikki tutkimustiedostot

Omat tiedot: tutkimuksen tilaajan henkilö- ja osoitetiedot sekä salasanahallinta

 

REKISTERIN TIETOLÄHTEET/SÄÄNNÖMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan vain asiakkaan lähettämästä sähköisestä tai paperisesta
tutkimustilauslomakkeesta.Tutkimuslomakkeiden pakollisia tietoja ovat toimitusosoite
sekä lomakkeilla määritetyt tutkimuksen taustatiedot.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET/SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta ulkopuolisille.

 

REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin tietoja pyritään suojaamaan hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Palvelin sijaitsee palomuurin alaisuudessa. Palvelinlaitteet sijaitsevat tiloissa, joka on varustettu asianmukaisella jäähdytyksellä, kamera- ja kulunvalvonnalla. Sähkönsaanti sähkökatkostilanteissa on turvattu. Järjestelmän tietovarastoon pääsevät käsiksi palvelimien ylläpidosta- sekä järjestelmän kehitystyöstä vastaavat henkilöt. Henkilöillä on salassapitovelvollisuus saamaansa salaiseen tietoon.

Järjestelmän tietovarasto varmuuskopioidaan päivittäin yöllisenä varmuuskopiointina. Päivittäin otettavia varmuuskopioita säilytetään vähintään 14 vuorokauden ajan, josta varmuuskopiot ovat tarvittaessa palautettavissa kustakin varmuuskopiosta.

Asiakas pääsee näkemään tietojaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus